product ip camera
دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-1A04

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-1A04
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 1080N/720P Cooper DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

HXVR 1A04

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR-1A04 با کیفیت ذخیره تصویر 720P به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید . قیمت رقابتی در کنار امکانات بالا از ویژگی های اصلی این محصول می باشد.

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-1A08

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-1A08
خلاصه توضیحات: 8CH Penta-brid 1080N/720P Cooper DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 8 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

HXVR 1A08

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR- 1A08 با کیفیت ذخیره تصویر 720P به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید. قیمت رقابتی در کنار امکانات بالا از ویژگی های اصلی این محصول می باشد.

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4104HS-S2

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4104HS-S2
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 720P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

HXVR 4104HS S2

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 4104HS S2 با کیفیت ذخیره تصویر 1080N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4108HS-S2

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4108HS-S2
خلاصه توضیحات: 8CH Penta-brid 720P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 8 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

HXVR 4108HS S2

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 4108HS S2 با کیفیت ذخیره تصویر 1080N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4104HS-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4104HS-X
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 720P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.265
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

HXVR 4104HS X

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 4104HS X با کیفیت ذخیره تصویر 1080N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4108HS-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4108HS-X
خلاصه توضیحات: 8CH Penta-brid 720P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HXVR 4108HS X

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 4108HS X با کیفیت ذخیره تصویر 1080N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4116HS-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-4116HS-X
خلاصه توضیحات: 16CH Penta-brid 720P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.265
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 16 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

HXVR 4116HS X

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دوربین هنسل HCC-B1200 با کیفیت تصویر 1080P به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5104HS-S2

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5104HS-S2
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: +H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HXVR 5104HS S2

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دوربین هنسل HCC-B1200 با کیفیت تصویر 1080P به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5108HS-S2

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5108HS-S2
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: +H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4MP
تعداد ورودی تصویر: 8 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HXVR 5108HS S2

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 5108HS S2 با کیفیت ذخیره تصویر 4M-N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5216AN-S2

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5216AN-S2
خلاصه توضیحات: 16CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد ورودی تصویر: 16 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 2

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

HXVR 5216AN S2

 

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 5216AN S2 با کیفیت ذخیره تصویر 4M-N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5104HS-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5104HS-X
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: +H.265
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP, 4MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

HXVR 5104HS X

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 5104HS X با کیفیت ذخیره تصویر 5M-N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5108HS-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5108HS-X
خلاصه توضیحات: 8CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: +H.265
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد ورودی تصویر: 8 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

HXVR 5108HS X

 

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 5108HS X با کیفیت ذخیره تصویر 5M-N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5216AN-X

نام محصول: دستگاه ضبط تصویر هنسل مدل HXVR-5216AN-X
خلاصه توضیحات: 16CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد ورودی تصویر: 16 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 2
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

HXVR 5216AN X

 

هنسل یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب هنسل جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های هنسل و تنوع محصولات این شرکت باعث شده تا یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

دستگاه ضبط تصویر HXVR 5216AN X با کیفیت ذخیره تصویر 5M-N به ضبط می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دستگاه فوق این امکان را دارد تا با دوربین هایی با تکنولوژی های AHD , CVI ,CVBI و IP نسبت به ضبط تصویر اقدام نمایید .

دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل XVR5104HS-X1

نام محصول: XVR5104HS-X1
خلاصه توضیحات: 4CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: +H.265
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

XVR5104HS-X1

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5104HS-X1 با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل XVR5216A-S2

نام محصول: XVR5216A-S2
خلاصه توضیحات: 16CH Penta-brid 1080P Lite DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال, 16 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1, 2
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

XVR5204-08-16A-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5204/08/16A-S2 با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل XVR5432L-X

نام محصول: XVR5432L-X
خلاصه توضیحات: 32CH Penta-brid 1080P DVR
استاندارد فشرده سازی: H.264
تکنولوژی: XVR
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4MP
تعداد ورودی تصویر: 4 کانال, 16 کانال
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1, 2
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

XVR5432L X

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5432L-X با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

صفحه1 از3

فروش دوربین مداربسته,دوربین مداربسته داهوا,دوربین داهوا,دوربین هنسل,دوربین مداربسته هنسل,دوربین امنیتی,دوربین حفاظتی,دوربین مداربسته جمهوری,نصب دوربین مداربسته,خدمات دوربین مداربسته,گارانتی دوربین مداربسته,تعمیر دوربین مداربسته,تعمیرات دوربین مداربسته,نمایندگی داهوا,نمایندگی هنسل,پرارین,ایده پرداز پرارین,دوربین پرارین,دوربین مداربسته پرارین, شرکت دوربین مداربسته, شرکت پرارین

ایده پرداز پرارین

دفتر فروش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به خیابان حافظ کوچه یغما، پلاک 11 ، واحد 7 و 8 شرقی

7th Est Unit, 2ndFl, No.11 Bldg, Yaghma Alley Jomhouri St, Tehran, Iran

(021) 54 715

(021) 66 76 62 00

info [at] perarinco.ir, perarinco [at] gmail.com

دفتر فروش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به خیابان حافظ کوچه یغما، پلاک 11 ، واحد 7 و 8 شرقی  54715-021   66766200-021

perarin plus