جستجوی پیشرفته محصولات

دوربین AHD مدل VC-B9400N

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B9400N
خلاصه توضیحات: 4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc b9400n

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-B9400N با کیفیت تصویر 4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-D1540N

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-D1540N
خلاصه توضیحات: 4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc d1540n

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-D1540N با کیفیت تصویر 4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-B740

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B740
خلاصه توضیحات: 4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc b740

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-B740 با کیفیت تصویر 4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-B9200N

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B9200n
خلاصه توضیحات: 2.4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2.4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc b9200n

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-B9200n با کیفیت تصویر 2.4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-D1520N

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-D1520n
خلاصه توضیحات: 2.4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2.4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc d1520n

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-D1520n با کیفیت تصویر 2.4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-B7700

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B7700
خلاصه توضیحات: 2.4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2.4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc b7700

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین مداربسته وگا AHD مدل VC-B7700 با کیفیت تصویر 2.4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-B620L

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B620L
خلاصه توضیحات: 2MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

VC B620L

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین مداربسته وگا AHD مدل VC-B620L با کیفیت تصویر 2MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-D2022

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-D2022
خلاصه توضیحات: 2.1MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2.1 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc d2022

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین AHD وگا مدل VC-D2022 با کیفیت تصویر 2.1MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

دوربین AHD مدل VC-B720

نام محصول: دوربین AHD مدل VC-B720
خلاصه توضیحات: 2.4MP AHD IR Bullet Camera
وضوح تصویر: 2.4 مگاپیکسل
تکنولوژی: AHD
میکروفن: ندارد
منبع تغذیه: 12V DC
استانداردها: IP66

vc b720

وگا در کنار ارائه کیفیت مناسب قیمت رقابتی را برای محصولات خود لحاظ نموده است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب وگا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های وگا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های بازار ایران باشد.

دوربین مداربسته وگا AHD مدل VC-B720 با کیفیت تصویر 2.4MP به تصویربرداری می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد. دوربین فوق را می توان در محیط هایی که باید با آب شستشو شوند و یا دوربین با آب در تماس است نصب کرد.

ایده پرداز پرارین

دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به خیابان حافظ

کوچه یغما، پلاک 11 ، واحد 7 و 8 شرقی

(021) 54 715

(021) 66 76 62 00

info [at] perarinco.ir

perarin plus