perarin-plus-Warranty

محصولات

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS526G-V4

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS526G(V4) PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 26 سوئیچ شبکه 26 پورت دوربرد Hi-PoE CCTV وایتک دارای 24 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و دو پورت SFP با سرعت 1000Mbps پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at/bt بیشینه توان خروجی 250W پشتیبانی از توان 60W برای پورت شماره یک و دو […]

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS526G-V4 بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS518G-V4

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS518G(V4) +PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 18 سوئیچ شبکه 18 پورت دوربرد Hi-PoE CCTV وایتک دارای 16 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 1 پورت Uplink با سرعت 1000Mbps از نوع RJ45 و یک پورت SFP با سرعت 1000Mbps پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at/bt بیشینه توان خروجی 185W

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS518G-V4 بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210G-V4

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS210G(V4) +PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 10 سوئیچ شبکه 10 پورت دوربرد Hi-PoE CCTV وایتک دارای 8 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 2 پورت Uplink با سرعت 10/100/1000Mbps از نوع RJ45 پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at/bt بیشینه توان خروجی 120W پشتیبانی از توان 60W برای پورت شماره

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210G-V4 بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210-V4

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS210(V4) +PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 10 سوئیچ شبکه 10 پورت دوربرد Hi-PoE CCTV وایتک دارای 8 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 2 پورت Uplink با سرعت 10/100Mbps از نوع RJ45 پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at/bt بیشینه توان خروجی 120W پشتیبانی از توان 60W برای پورت شماره

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210-V4 بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS526GH

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS526GH PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 26 سوئیچ شبکه 26 پورت دوربرد PoE CCTV وایتک دارای 24 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 1 پورت Uplink با سرعت 1000Mbps از نوع RJ45 و یک پورت Combo پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 198W پشتیبانی از توان

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS526GH بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS518GH

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS518GH PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 18 سوئیچ شبکه 18 پورت دوربرد PoE CCTV وایتک دارای 16 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 1 پورت Uplink با سرعت 1000Mbps از نوع RJ45 و یک پورت Combo پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 197W پشتیبانی از توان

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS518GH بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210H

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS210H PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 10 سوئیچ شبکه 10 پورت دوربرد PoE CCTV وایتک دارای 8 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 2 پورت Uplink با سرعت 10/100Mbps از نوع RJ45 پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 62W پشتیبانی از توان 30W برای هر پورت

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS210H بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS205H-V2

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PS205H(V2) PoE سری: 250mPoE دسته: Switch تعداد پورت: 6 سوئیچ شبکه 6 پورت دوربرد PoE CCTV وایتک دارای 4 پورت PoE با سرعت 10/100Mbps و 2 پورت Uplink با سرعت 10/100Mbps از نوع RJ45 پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 42W پشتیبانی از توان 30W برای هر پورت

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PS205H-V2 بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PCES326GF

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PCES326GF PoE سری: Management دسته: Switch تعداد پورت: 26 سوئیچ شبکه 26 پورت مدیریتی PoE وایتک Cloud Easy Smart دارای 24 پورت PoE با سرعت 10/100/1000Mbps و دو پورت SFP با سرعت 1000Mbps پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 370W پشتیبانی از توان 30W برای تمامی پورت‌ها ظرفیت

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PCES326GF بیشتر بخوانید »

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PCES318GF

پرارین / محصولات / سوئیچ شبکه WI-PCES318GF PoE سری: Management دسته: Switch تعداد پورت: 18 سوئیچ شبکه 18 پورت مدیریتی PoE وایتک Cloud Easy Smart دارای 16 پورت PoE با سرعت 10/100/1000Mbps و 2 پورت SFP با سرعت 1000Mbps پشتیبانی از استاندارد 802.3af/at بیشینه توان خروجی 250W پشتیبانی از توان 30W برای تمامی پورت‌ها ظرفیت

سوئیچ شبکه PoE وایتک مدل WI-PCES318GF بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا